İçme Suyu ve Kanalizasyon İşleri

İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, yurdumuzdaki su kaynaklarından ekonomik ölçülerde istifade etmek üzere, 6200 ve 1053 sayılı Yasalarla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ ne verilen görevlerden, su kaynaklarının planlaması ve geliştirilmesi dışında, büyük yerleşim merkezlerinin içme, kullanma ve endüstri suyunu temin etmek amacı ile master plan, planlama ve kesin proje çalışmaları yapmak veya yaptırmak, bu konular kapsamındaki işlerin inşaat ihalelerini yapmak, inşaatın takip ve denetimini kati hesap safhasının son aşamasına kadar sürdürmek, bölgelerce yürütülen benzer proje ve inşaat faaliyetlerini denetlemek, su kaynaklarının kalite durumlarını izlemek, kirlenme kontrolunu yapmak ve bu hususta gerekli tedbirleri almak amacı ile Şahinler İnşaat bu hizmet vermektedir.

İletişim

Bize Yazın

    X