Yol Yapım İşleri Nedir ?

Yol yapımı, yol projesinin hazırlanması ve yolun yapımı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Yol projesinin hazırlanması sırasında aşağıdaki çalışmalar yapılır;

1-Yol güzergahının etüdü

2-Kesin güzergahın aplikasyonu

3-Yol güzergahında poligon ağının oluşturulması.

4-Yol güzergahında şeritvari halihazır haritanın çıkarılması

5-Boyuna ve enine kesitlerin çizimi ve hesaplanması

6-Hacim hesapları ve brükner eğrisi ile toprak dağıtımı

7-Yol maliyetinin hesaplanması

Yol yapımı aşamasında sırasında aşağıdaki çalışmalar yapılır; 

1-Şev kazıklarının çakılması

2-Alt yapı (Toprak İşleri) ve Sanat yapılarının yapılması. (Büz, Drenaj, Menfez ,Köprü , Viyadük, Akadük gibi yapılar.)

3-Üst yapının yapılması (Alt temel, Plentmiks, Bitümlü temel ,Binder,Aşınma )

4- Yol aksesuarların yapılması.(Bordür, Şerit çizgileri, Oto korkuluk vb.) 

İletişim

Bize Yazın

    X