Image

Proje Türü

Çeşitli İşler

İş Veren

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Sözleşme Tarihi

Eylül 1991

ÇLİ Müessesesi Çan İşletmesi 1-G Panosu Dekapajı (Çanakkale – Türkiye)

3.315.905 m3 dekapaj işidir.

X