Image

Proje Türü

Su Arıtma Tesisleri

İş Veren

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü – İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Sözleşme Tarihi

Haziran 2015

Ordu İçmesuyu Arıtma Tesisi (Ordu – Türkiye)

Ordu ilinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 78.800 m3 /gün kapasiteli arıtma tesisinin inşası, ekipman temini ve montajını, personel eğitimini ve tesisin işletmeye alınmasını kapsamaktadır.

X